Dokument

Stiltje så segelbåten får ta till hjälpmotorn för att korsa farleden söder om Ven
Stiltje så segelbåten får ta till hjälpmotorn för att korsa farleden söder om Ven

Skydd av Öresunds marina miljöer

Öresundsfonden har en debattartikel om behovet av skydd av Öresunds marina miljöer i Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad dem 20 januari 2022.

Se: https://www.sydsvenskan.se/2022-01-20/dela-inte-upp-oresund-behovet-av-samordning-ar-akut

Öresundsfonden har sedan 2013 arbetat med att Öresund ska få ett likartat skydd på både dansk och svensk sida som en marin Nationalpark. Marina nationalparker där flera länder är inblandade finns t ex vid Vadehavet och vid Koster. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att utreda marint skydd av Öresund. Deras förslag har varit ute på remiss. Här är Öresundsfondens remissvar: Remissvar 2021-10-04 från Öresundsfonden 

Öresundsfonden har skrivit en debattartikel till Sydsvenskan om Öresundsvärden och förslag till skydd som Nationalpark. Tyvärr blev den inte accepterad: Den har också skickats till alla kustkommuner runt Öresund med uppmaning att ta vara på Öresund och verka för en marin Nationalpark:  VI FÅR INTE FÖRLORA MER AV ÖRESUND – UTVECKLA NATIONALPARKEN THE SOUND!

Öresundsfonden arbetar med artiklar om Öresund som så småningom ska sammanställas till en skrift. 

Här en artikel av Peter Göransson om det marina reservatet Knähaken utanför Helsingborg: Knähaken – Öresunds stolthet nov 2019 

Lars Nerpin har skrivit om mikroplaster i havet: Mikroplaster i havet av Lars Nerpin 2019

Birger Emanuelsson har skrivit om våra bofasta havsdäggdjur: Havsdäggdjur i Öresund

Vad hittar man på havsstranden?

Vanliga kryp och växter man kan hitta i strandkanten: Kul fakta om havets djur och ..

Artiklar om Öresund

Peter Göransson_Changes of bentic fauna in the Kattegatt – An indication of climate change at mid-latitudes 

Haploops-och Modiolus-samhället utanför Helsingborg 

Danska rapporter om Öresund 

Kartläggning av miljögifter i fisk från Köpenhamn, Öresund, Kattegatt och Bälthaven av Hg Pb Cd samt dioxin og PCB i fisk DK 2020

Mikroplast i fisk i Öresund DTU-Aqua – sep 2021

Böcker om Öresund

The Sound water – Human and nature in perspective. 2013 Goncalo Carneira och Henrik Nilsson. World Marine Institute Malmö
Föresundsförbindelsen – på väg mot det förflutna. 2000. Nils Björkhem (red.) Stadsantikvariska avdelningen Kultur Malmö.
Öresund – då, nu och sedan. 1993 Corona / Förlagshuset Norden. Svedab / Öresund / Öresundskonsortiet.
Ögonkast på Öresund. 1977. Knut Haeger. AWE / Gebers.
Skånekust. 1975. Albert Eskeröd. LTs Förlag.
Öresund naturligtvis.  Smakprov på Sundets natur och miljö. Red Per-Göran Bentz och Ole E Meyer. 1999.

Här finns länkar till rapporter från Länsstyrelsen i Skåne om Öresund:

Videoundersökning vid Ven och Knähakens naturreservat 2019
Videoundersökningar utanför Löddeån och Salviken 2018 
Videoundersökningar i Skälderviken 2018 
Videoundersökningar av epifauna i norra Öresund 2018 
Videoundersökningar av epifauna omkring Ven 2018
Miljöundersökning av Disken 2017
Ålgräs i Skåne 2016 – Fältinventering och satellitbildstolkning
Miljötillståndet i Skånes marina småbåtshamnar

Här finns länkar till rapporter från Öresundsvattensamarbetet:
Fler rapporter finns på https://oresundsvand.dk och rapporter

Fisk i Öresund
Vegetation i Öresund 
Öresunds bottefauna
Miljögifter i Öresund 2005
Fysisk störning i Öresund 

Skyddade områden i Öresund

Skydd av Öresund broschyr från Öresundsvattensamarbetet

Knähaken i Helsingborgs kommun
Broschyr Knähakens naturreservat
Bildande av naturreservatet Knähaken i Helsingborgs kommun
Skötselplan för Knähakens naturreservat

Grollegrund i Helsingborgs kommun
Broschyr om Grollegrunds Naturreservat
Beslut om bildande av marint naturreservat för Grollegrund
Skötselplan för naturreservatet Grollegrund, Helsingborgs stad

Strandhusens naturreservat i Lomma kommun
Beslut och föreskrifter för MNR Strandhusens revlar i Lomma kommun
Skötselplan för naturreservatet Strandhusens revlar i Lomma kommun 

Bunkeflo strandängar 

Beslut Bunkeflo strandängar  

Strandhusens revlar 

Beslut och föreskrifter för Strandhusens revlar

Flädierev 

Skötselplan för Flädierev 

Löddeåns mynning 

Löddeåns mynning (S delen) beslut ändrade föreskrifter 2006

Löddeåns mynning (S delen) beslut 1977

Länkar

På facebook:
Havsmiljöbloggen på facebook
Öresundsakvariet på facebook
Naturum Öresund på facebook  

Hemsidor:
Naturum Öresund
Havsmiljöinstitutet
Havs och Vattenmyndigheten 
Öresundsvattensamarbetet 
Marint center i Simrishamn
Öresundsdykning 
Öresundsakvariet 
Dykplatser i Öresund

Ladda hem ”Under Ytan
UYmars09
!
Juni 2008 Bra sätt göra oss kända
Mars 2008
Åtta fotbollsplaner fyllda med svavelväte!
December 2007
Lägg ner Fiskeriverket!
September 2007
Jakten efter den gåtfulla säldöden
Juli 2007 Öresunds Korallrev
Mars 2007
Blomsterkungen som fiskekung
December 2006 Nu är processen igång om Världsarv Öresund
September 2006
Hallå 08! I Skåne finns kunskaperna
Juni 2006 Sundets gaskamrar kan desarmeras.
Mars 2006 Världsarv Öresund – är det möjligt?
December 2005 Vad får ett kilo fisk kosta?
September 2005 Öresund och konstgjorda rev.
Juni 2005 Ålen är en hotad art!
Mars 2005 Det dödsdömda havet som tillfrisknade.
December 2004 Seminarium om marina skyddade områden.
September 2004 Inventering av flora och fauna vid Grollegrund.
Juni 2004 Yrkesfisket i Sverige.
Mars 2004 Världsarv Öresund.
December 2003 Havets organismer som modell.
September 2003 Sällsynt sjöstjärna återfunnen i Öresund.
Juni 2003 Yrkesfisket i Sverige.
Mars 2003 EU sade Nej till torskfiskestopp.
December 2002 Nedsläckning av bron skonar flyttfåglar.
Oktober 2002 Torskfrågan.
Juni 2002 Rädda Torsken projektet.
Mars 2002 Nytt miljöpris till Öresundsfonden.

http://www.oresundsfonden.se/wp-content/uploads/2015/04/UYsept06.pdf

Lämna ett svar