Öresundsfonden publicerar en artikel om förändringar i bottenfaunan i Kattegatt

Peter Göransson, ordförande i  Öresundsfonden,  publicerar en artikel om förändringar i bottenfaunan i Kattegatt med titeln:

”Changes of benthic fauna in the Kattegat – An indication of climate
change at mid-latitudes?”

I tidskriften: Estuarine, Coastal and Shelf Science 194 (2017)
sid 276-285.

Läs artikeln här:
Peter Göransson_Changes of bentic fauna in the Kattegatt – An indication of climate change at mid-latitudes