Öresundsfonden

Öresundsfonden arbetar för ett långsiktigt skydd av Öresunds marina miljöer.

Den lilla (ca 5 mm) men vackra ”köpenhamnsmusslan” Parvicardium hauniense, som är vanlig i Falsterbo havsområde, har troligen ett ovanligt litet utbredningsområde i globalt perspektiv. Med sina färgtoner i rött och gult kan den bli en symbol för ansträngningarna att bilda nationalparken ”The Sound” mellan Sverige och Danmark.

Historia

Öresundsfonden bildades 1988 för att skydda ett hårt drabbat Öresund. Organisationen är en partipolitisk obunden stiftelse.

Öresund är ett hem för mer än 1000 arter av djur och växter, varav mer än 50 regelbundet förekommande fiskarter. Sundets hyser ett sällsynt koncentrat av marina miljöer, allt från mjukbottnar och rika ålgräsängar på grunda bottnar över fantastiska algbevuxna stenrev till sällsynta Haploops-bottnar och Hästmusselbankar på djupet. Detta beror på Öresunds unika läge och hydrografiska förhållanden i mötet mellan ett av världens största brackvattenhav och världshavet – två hav ovanpå varandra! Öresundsfonden vill vara pådrivande för att hela det unika Öresund får ett starkt skydd, t ex som nationalpark.

De grunda bottnarna är viktiga yngelområden, havens skafferi och barnkammare. Människans liv på land kommer ofta i konflikt med livet i havet. Under årens lopp har en fjärdedel av Öresunds grunda bottnar tagits från havet till olika mänskliga aktiviteter. Exploateringen är ett av de största hoten mot havsmiljön. När en havsbotten fylls ut försvinner den för alltid. En av Öresundsfondens huvuduppgifter är att öka kunskaperna och väcka debatt för att motverka detta.

De djupa bottnarna i Öresund hyser på flera ställen en unik fauna. Trots att bottentrålning varit förbjuden i Öresund sedan 1932 är inte allt frid och fröjd under vattenytan. Vi ser oroande förändringar som vi inte kan förklara. Håller det unika Haploops-samhället på att försvinna på kort tid – och varför? Varför är det så få unga individer i hästmusselbankarna – ”Öresunds korallrev” – och håller de också på att försvinna långsiktigt? Öresundsfonden vill öka kunskapen om den rika lokala biologiska mångfalden – vi har alla ett ansvar att förvalta den väl åt framtiden!

Trots att många idag talar om havsmiljön är det väldigt få som arbetar med detta dagligen. En kustkommun kan ha flera hundra handläggare som sysslar med byggnader, vägar, parker och landmiljö – men oftast ingen som arbetar med havsmiljön. Öresundsfonden vill ändra på detta. Först när det finns utbildad personal med lokalkännedom så finns förutsättningar för att förvalta havsmiljön på ett ansvarsfullt sätt. 2012 startar vi därför en informationskampanj för att väcka ännu slumrande skånska kustkommuner. Vi vill att alla kustkommuner skall informera sina medborgare om värdena i Öresund och ha utbildad personal som ständigt arbetar med den lokala havsmiljön.

Vi påverkar genom vårt omfattande nätverk av experter, forskare, kustyrkesfiskare, myndigheter och vårt eget kunnande om havsmiljön.

Vi behöver stödmedlemmar. Ställ upp med oss.

Lämna ett svar