Alla inlägg av Olle Nordell

Havsresan 2019

Årets havsresa genomförs under sista veckan i maj och utgår från Råå hamn i Helsingborg kl 10:00 den 27 maj. Under veckan kommer ett 40-tal dykare dyka och göra undersökningar i Helsingborg och Landskronas marina områden. Det kommer att genomföras några publika arrangemang se:

http://2019.havsresan.se/publika-aktiviteter/?fbclid=IwAR1crCBz9SgzixNphtIFd7scebKkF9NfQUeuxl4sG2kx20BnUKkYO_LVKxU


Öresundsfonden publicerar en artikel om förändringar i bottenfaunan i Kattegatt

Peter Göransson, ordförande i  Öresundsfonden,  publicerar en artikel om förändringar i bottenfaunan i Kattegatt med titeln:

”Changes of benthic fauna in the Kattegat – An indication of climate
change at mid-latitudes?”

I tidskriften: Estuarine, Coastal and Shelf Science 194 (2017)
sid 276-285.

Läs artikeln här:
Peter Göransson_Changes of bentic fauna in the Kattegatt – An indication of climate change at mid-latitudes

Förslag om naturreservatet Skånska Kattegatt ut på samråd

Länsstyrelsen bjuder in kommuner, fiskeorganisationer, ideella organisationer och andra parter till ett tidigt samråd om att bilda ett nytt marint naturreservat utanför Bjärehalvön och Kullaberg. Naturreservatet föreslås heta Skånska Kattegatt.

Stärkt skydd

–  Natura 2000-området Nordvästra Skånes havsområde var ett stort steg för skyddet av marina arter och miljöer i området. Med naturreservatet Skånska Kattegatt vill Länsstyrelsen ta ytterligare ett steg för att stärka skyddet i sydöstra Kattegatt, säger miljödirektör Annelie Johansson

Bakgrund

Sedan 2009 finns ett fiskefritt område i södra Kattegatt. Länsstyrelsen har i flera skrivelser till regeringen varit tydlig med att det fiskefria området bör bevaras, utvärderingar visar att fiskestoppet haft flera positiva effekter.