Kontakt

Styrelsen

 

E- post till Öresundsfonden:  info SA oresundsfonden.se

Peter Göransson, Helsingborg. Ordförande.
Miljösekreterare

Josephine Karlfelt, Helsingborg. Kassör.
Marinbiolog

Widar Narvelo, Helsingborg. Ledamot.
Ekolog

Olle Nordell, Landskrona. Ledamot.
Kommunekolog

Lars Eriksson, Hörby. Ledamot.
Rättssociolog, Malmö högskola

Birger Emanuelsson, Lund. Ledamot.
Naturpedagog

Sven Bertil Johnson, Lund. Ledamot.
Marin Zoolog och Illustratör

Öresundsfonden
c/o Josephine Karlfelt
Dalhemsvägen 77B
25460 Helsingborg

Plusgiro: 87671-4
Bankgiro: 5429-3709
Organisationsnr: 844000-7899

Kommentera