Film om Öresund

Miljövårdsfondens logga

Öresundsfonden arbetar med att göra en film som visar Öresunds unika marina miljö.  Fonden har fått ett generöst bidrag från Region Skånes miljövårdsfond för att kunna genomföra projektet. Arbetet är helt ideellt och utförs av fondens styrelse. Tanken är att visa på det unika och rika marina livet som finns här. Vi kommer att filma både under  och ovan ytan.

Stöd Öresundsfondens arbete med att göra en film om det unika Öresund. Stöd arbetet med ett ekonomiskt bidrag på plusgiro: 87671-4.

Några smakprov:

Oceanhamnen i Helsingborg

Presentation av Öresund

Knähaken ett naturreservat på 30 meters djup i Öresund

Maneter i hamnen utanför stadshuset i Landskrona

Småtorsk på 30 m djup utanför Ven. Död mans hand i bakgrunden

Rödspätta på mjukbotten 30 meters djup utanför Ven

Stenbit och flatfiskar på 10 meters djup utanför Rydebäck

Flatfisk utanför Rydebäck ca 10 m djup

Flatfisk på 30 meters djup utanför Ven

Demonstration mot sandsugning i Öresund 2013

Lämna ett svar